Conditii Comerciale

1. Consideratii generale

Prezentele conditii generale comerciale sunt valabile pentru toate tranzactiile derulate intre Client si firma VDR & Servicii S.R.L. (denumita in continuare Furnizorul) si specifica drepturile si obligatiile partilor in acest raport contractual. Se intelege ca Clientul este de acord cu intregul continut al acestor conditii generale comerciale.

Alte conditii impuse de Client, care se abat partial sau in totalitate de la prezentele conditii comerciale, le contrazic sau le completeaza, nu reprezinta o obligatie pentru Furnizor, nici chiar in cazul in care Furnizorul nu le contrazice sau Clientul mentioneaza faptul ca trebuie sa fie valabile numai acele conditii care se abat de la conditiile sale proprii si pe care el le-a recunoscut in prealabil. Modificarile si completarile conditiilor generale comerciale necesita acordul in scris din partea Furnizorului.

Drepturile si obligatiile ce rezulta din aceste relatii contractuale nu pot fi cedate tertilor fara acordul scris al Furnizorului.

Daca nu s-a agreat altfel, aceste conditii comerciale sunt valabile atat pentru tranzactii prezente cat si pentru tranzactii viitoare, chiar daca nu se face referinta expresa la acestea.

2. Oferte

Ofertele comerciale ale Furnizorului nu creeaza obligatii pentru niciuna din parti.

3. Comenzi

Comenzile se considera acceptate numai atunci cand sunt confirmate in scris si transmise prin e-mail sau fax de catre Furnizor. Pentru cantitatile si continutul livrarilor contractuale este neaparat necesara confirmarea de comanda din partea Furnizorului. Pentru modificari si completari ale acestora este de asemenea, necesara confirmarea scrisa din partea Furnizorului.

In cazul livrarilor imediate fara confirmare, factura este considerata a fi confirmarea de comanda.

4. Preturi

Preturile convenite nu includ taxa pe valoarea adaugata. Toate preturile stabilite de catre Furnizor se inteleg, daca nu este specificat altfel, „ex-works” (franco depozit furnizor), exclusiv cheltuieli de transport, asigurare, ambalare sau montaj.

5. Livrari

Pentru fiecare livrare se va agrea termenul de livrare. Termenele de livrare sunt intotdeauna stabilite in conditiile unui proces normal de productie si transport a marfii.

Livrarile partiale justificabile nu pot fi respinse de catre Client.

In cazul situatiilor exceptionale, cum ar fi tulburari de productie, greva, interdictii, masuri guvernamentale, lipsa acuta de materii prime si materiale auxiliare la Furnizor sau la furnizorii Furnizorului, Furnizorul este indreptatit sa anuleze sau sa modifice partial sau total conditiile de livrare. Neindeplinirea conditiilor de livrare sau indeplinirea intarziata a acestora din motivele enuntate nu dau dreptul Clientului de a cere despagubiri sau de a anula comanda.

Daca nu este altfel stabilit, traseul si mijlocul de transport vor ramane la latitudinea Furnizorului, fara vreo obligatie din partea acestuia cu privire la alegerea celui mai ieftin sau mai rapid mod de transport (in general marfa va fi trimisa cu un curier rapid si avand incheiata o asigurare de 1% din valoarea acesteia). In cazul in care Clientul va dori ca marfa sa fie expediata intr-un alt mod, riscurile referitoare la marfa pe timpul transportului intern cad in sarcina acestuia.

Daca nu este altfel stabilit, modul de ambalare marfurilor ramane la latitudinea Furnizorului.

6. Retur de marfa

In cazul in care un retur de marfa este agreat intre Client si Furnizor, Furnizorul va retine minimum 25% din valoarea marfii pentru acoperirea cheltuielile de ambalare, transport, asigurare, vamale si de montaj, in cazul in care pierderea financiara a Furnizorului nu este mai mare. In cazul in care Clientul a platit deja, va fi emisa o factura de storno.

7. Obiectii / Contestatii

Notificarea defectiunilor va fi luata in considerare numai in cazul in care va fi facuta in scris, imediat si in maxim o saptamana (5 zile lucratoare) de la intrarea marfurilor in posesia Clientului. Defectiunile ce nu pot fi identificate, chiar si dupa o verificare atenta, in acest interval de timp, trebuie anuntate imediat dupa descoperirea acestora.

De asemenea, pot fi reclamate livrarile gresite si diferentele cantitative la livrari.

Abaterile uzuale in tranzactiile comerciale, abaterile minore sau abaterile tehnice ce nu pot fi evitate ale calitatii, formei, culorii, greutatii sau echiparii produselor nu sunt considerate defectiuni si nu pot fi reclamate. Aceste conditii sunt valabile si pentru livrarea mostrelor.

8. Garantie

Furnizorul garanteaza ca produsele comercializate nu au defecte de fabricatie sau de material. Termenul de garantie este mentionat pe confirmarea de comanda si este specific fiecarei categorii de produse.

In cazul unei situatii de garantie, produsul defect sau partile componente defecte vor fi inlocuite, la alegerea Furnizorului cu un alt produs respectiv, alte parti componente corespunzatoare, sau va fi reparat pe cheltuiala Furnizorului. Partile componente defecte vor fi returnate la Furnizor pe cheltuiala Clientului.

Pentru defectiuni remediabile nu pot fi acordate reduceri de pret. Repararea partilor componente defecte de catre Client poate fi efectuata numai cu acordul Furnizorului. Pentru instalarea sau punerea in functiune a produselor de catre Client sau de catre terti ce nu au legatura cu Furnizorul, Furnizorul nu preia nicio raspundere.

Nu reprezinta caz de garantie materialele consumabile sau partile componente, ce datorita proprietatilor lor sau felului de utilizare sunt destinate consumului.

Cererea de garantie poate fi adresata in scris, numai de catre Client si nu poate fi cesionata.

9. Consultanta de natura tehnica

Aplicatia, utilizarea si prelucrarea produselor achizitionate de la Furnizor cad in responsabilitatea Clientului. Instructiunile tehnice de folosire din partea Furnizorului, atat cele verbale cat si cele scrise, nu creeaza obligatii pentru acesta si nu il absolva pe Client de obligatia sa de a verifica daca produsele se se pot folosi in conditiile si scopul dorit de Client.

10. Rezerva proprietatii

Proprietatea asupra marfurilor livrate de catre Furnizor se transfera Clientului numai cand pretul de vanzare al acestora a fost integral achitat de catre Client, inclusiv pentalitatile de intarziere, dobanzile penalizatoare sau costurile de proces, daca e cazul. Daca metoda de plata este cec, bilet la ordin sau alte efecte comerciale, marfa se considera integral achitata in momentul in care aceste efecte sunt incasate si nu in momentul remiterii lor catre Furnizor.

11. Plata

Termenul de plata este agreat de comun acord intre Client si Furnizor odata cu confirmarea de comanda scrisa sau odata cu semnarea contractului. In cazul in care Clientul are o datorie catre Furnizor neachitata la scadenta, sau exista indoieli asupra lichiditatii Clientului sau in cazul oricarei alte situatii considerate de Furnizor ca fiind riscanta din punctul de vedere al incasarii facturilor emise de catre acesta, Furnizorul este indreptatit sa nu livreze produsele comandate pana la achitarea integrala in avans a acestora de catre Client.

Pentru plata in 5 zile de la emiterea facturii se poate acorda, in functie de conditiile agreate in confirmarea de comanda, un sconto de 2%. Sconto este recunoscut si Furnizorul va emite o factura de sconto numai in cazul in care plata acopera creanta aferenta datoriei pentru care s-a acordat respectivul procent de sconto. Incasarile primite de la Client se vor stinge in ordinea exigibilitatii creantelor scadente, indiferent de instructiunile pe care le trimite Clientul, astfel: mai intai se vor stinge dobanzile si penalizarile de intarziere si apoi creantele asupra Clientului in ordinea vechimii lor. In cazul depasirii scadentei mentionate pe facturi Furnizorul va calcula automat penalitati de intarziere de 0.15% pe zi din valoarea neincasata la termen, exclusiv TVA.

In cazul in care o factura nu este achitata la scadenta, Furnizorul va trimite Clientului prima somatie de plata in termen de 5 zile de la scadenta facturii. In cazul in care in continuare factura ramane neincasata, Furnizorul va trimite Clientului a doua somatie de plata in termen de 15 zile de la scadenta facturii. In cazul in care factura nu va fi platita de catre Client nici in urma celei de-a doua somatii, Furnizorul va apela la caile legale disponibile pentru a-si recupera creantele neincasate.

12. Documentatie

Calculatiile de cost, schitele, desenele, fisele tehnice, documentele de lucru, modelele, mostrele s.a.m.d raman in proprietatea Furnizorului si trebuie returnate acestuia in momentul in care nu mai sunt necesare. Clientul este raspunzator in cazul pierderii sau deteriorarii acestora. Aceste documente trebuie returnate catre Furnizor la cererea expresa a acestuia. Clientul nu beneficiaza de niciun drept de retentie asupra acestora.

Documentele trebuie pastrate in siguranta si nu pot fi dezvaluite tertilor fara permisiunea prealabila, in scris, a Furnizorului.

Documentatia amintita mai sus precum si continutul acesteia reprezinta secret de afaceri si de productie al Furnizorului si trebuie, de asemenea, pastrate in mod confidential de catre Client.

13. Limitari de raspundere

Raspunderea Furnizorului pentru marfurile livrate este limitata la valoarea acestora.

14. Dreptul aplicabil

Dreptul aplicabil tuturor relatiilor juridice intre Furnizor si Client, indiferent daca ia nastere un contract sau nu, este exclusiv dreptul national. Daca legislatia nationala nu reglementeaza sau reglementeaza insuficient anumite aspecte, atunci se aplica dreptul international, respectiv dreptul Uniunii Europene.

15. Alte prevederi

Daca vreuna din prevederile prezentului contract se dovedeste a fi sau devine nula, restul prevederilor nu vor fi afectate de aceasta. Partile se obliga in acest caz sa inlocuiasca clauza nula printr-o clauza valida, care sa produca aceleasi efecte economice si tehnice avute in vedere la formularea clauzei nule. Aceasta prevedere este valabila si in cazul lacunelor din contract.

 

 

Bucuresti, 27.10.2021